Kamera internetowa z tej stacji meteo

Obraz na kierunek południowy, w tle Koksownia Radlin

Zdjęcia są odœświeżane co 30-60 sekund,a w nocy co godzinę